Flavourskabet - Den Unge Byhave

Flavourskabet er en platform for et grønt ungefællesskab med fokus på sociale, biodiverse og smagsmæssige aspekter af dyrkning i byen.

Fra idé til handling 

Ønsket om at afprøve et grønt initiativ sammen med unge i en social udsat position har rumsteret længe blandt gæve medarbejdere i U-turn. Da COVID-19 meldte sit indtog i foråret 2020 med restriktioner for socialt samvær, var der ikke langt fra tanke til handling: en byhave kunne netop være et socialt fristed på tværs af unge med mulighed for at overholde restriktioner.

Der gik blot fem uger, fra ideen blev sagt højt, til der på to dage blev etableret en spiselig byhave med hjælp og engagement fra TagTomat, Haveselskabets Have og ikke mindst håndkraft fra unge i U-turn, medarbejdere i U-turn og frivillige unge.

Rammen for ungefællesskabet er et havestykke, som Haveselskabets Have stiller til rådighed i 2020 og 2021 efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. De involverede unge valgte at navngive byhaven Flavourskabet. Dels fordi de unge helt konkret skal smage på hjemmedyrkede planter og spiselige blomster. Dels fordi de unge skal smage på noget nyt ved at lære at dyrke grønsager, krydderier og svampe i fællesskab med andre unge, som de – endnu – ikke kender.  

Donation fra Haveselskabets Have

Haveselskabets Have valgte "Flavourskabet – Den Unge Byhave" som det almennyttige projekt, de ønsker at støtte i 2020 med en donation på 60.000 kr. Denne støtte muliggjorde, at byhaven endte med at stå flottere, end vi turde drømme om til stor glæde for både medarbejdere og unge.

Se fotobog fra sæson 2020 i byhaven. 

Et grønt og ungt fællesskab med dyrkning som fælles 3.

Byhaven skal anvendes til grønsagsproduktion, krydderurteproduktion og svampedyrkning. Målgruppen er unge fra U-turn i aldersgruppen 15-25 år samt frivillige unge i aldersgruppen 18-25 år. Der deltager en medarbejder fra U-turn og TagTomat hver gang.

Tanken er, at en fælles nysgerrighed og interesse for dyrkning samt mangfoldighed blandt de involverede unge sætter rammerne for et rummende og trygt fællesskab.

Der er et tema hver havedag som fx ’selvvanding og pandekager med spiselige planter’, ’introduktion til svampe’, ’herbarium og frøbomber’ og ’mikrogrønt og QR-koder’. Byhavesæsonen afsluttes ultimo september med en høstfest. 

Hvor og hvornår?

Der er fælles havedag hver tirsdag i tidsrummet 16-19 fra juni til september. Byhaven gøres vinterklar tirsdag d. 29.9., så den står flot og grøn over vinteren. Planen er at genåbne byhaven til marts 2021.

Byhaven anno 2020 danner afsæt for videreudvikling af initiativet i 2021

Drømmen er, at både unge fra U-turn og frivillige unge engagerer sig aktivt i det grønne ungefællesskab og tager medejerskab for drift og udvikling af initiativet. Erfaringer fra 2020 skal danne afsæt for videreudvikling af byhaven og identificering af samarbejdspartnere i 2021.