Praktik

Er du ved at uddanne dig til socialrådgiver eller pædagog, så har du mulighed for at komme i praktik hos os.

Vi modtager praktikanter fra både socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.

Praktikforløbene tilbydes af de enkelte enheder i centret. Nærmere orientering kan indhentes ved kontakt til de enkelte enheder. 

Praktikforløb knyttet til andre relevante uddannelser kan evt. etableres. Kontakt de enkelte enheder. 

Praktikant under pædagoguddannelsen

Vi har hele tiden en pædagogpraktikant fra UCC. Det er muligt at komme i 2. og 3. praktikperiode (1. og 2. lønnede praktik). Flere enheder i centret varetager denne opgaver. Forespørgsel om at komme i 4. praktik rettes til den enkelte enhed. 

Kontakt

Lykke Dahl Lauridsen

Kontakt kan rettes til vores praktikkoordinator for pædagogstuderende.

Den Sociale Døgnvagt

Praktikperioden tilbydes af Den Sociale Døgnvagt. Læs mere her.