Om os

Her kan du læse mere om hvem vi er og om vores arbejde med udsatte børn, unge og voksne i Københavns Kommune.

Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Vi består af flere institutioner, en centerledelse samt stab. Vores formål er at vejlede og rådgive udsatte børn, unge og voksne ved at:

  • Se målgruppen som en del af løsningen, ikke problemet
  • Tilbyde relevante, tilpassede og alternative tilgange og metoder
  • Tilbyde akut, fleksibel og anonym rådgivning
  • Sikre faglig dybde og bredde.

Målgruppe

Vi har kontakt til nogle af Københavns Kommunens allermest udsatte børn, unge og voksne. Udfordringer som kriminalitet, misbrug, manglende skolegang/bekymrende fravær, mangel på tilknytning til uddannelses- og beskæftigelsessystemet, hjemløshed, gråzoneprostitution, anbringelse mv. går ofte igen hos målgruppen.

Vores målgruppe har et differentieret behov for hjælp, hvilket også afspejles i centrets forskellige institutioner. Vi har som minimum kontakt til ca. 1000 børn, unge og voksne hver uge, og flere af centrets institutioner henvender sig ligeledes til fagpersoner, andre aktører og samarbejdspartnere, som kan have behov for centrets kompetencer.

Mission

Vi ønsker at støtte udsatte børn, unge og voksne i at realisere deres potentiale og leve et godt og værdigt liv.

Vision

Vi har en vision om at være en toneangivende aktør og samarbejdspartner på det rådgivende og forebyggende område. Herunder har centret f.eks. stærke samarbejdsflader til skole, socialforvaltning og politi (SSP), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen (BIF), SCK, Borgercenter Børn og Unge (BBU), Politi, EXIT, NGO’er og andre centrale aktører.

Vi indgår også i videns- og erfaringsudveksling med uddannelsesinstitutioner, fagpersoner, videnscentre og øvrige aktører med behov for centrets viden og kompetence.